ยินดีต้อนรับสู่....
ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต(PT Learn Center)


ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องกายภาพบำบัด(CPTE) โดยเป็นศูนย์รวบรวมความรู้และแบบทดสอบทางวิชาการทางกายภาพบำบัด

การลงทะเบียนเข้าอบรมE- Learn (Click 4steps online for Register )

เลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียน

คลิกรายละเอียด จะแสดงข้อมูลของวิชาและหน่วยคะแนนที่ได้ พร้อมแจ้งค่าลงทะเบียน


คลิก ลงตะกร้าสินค้า


หากต้องการสั่งซื้อคอร์สเพิ่มหรือสมัครสมาชิก ให้คลิก กลับไปเลือกสินค้าและ กดซื้อจะได้ดังภาพ

กดสั่งซื้อ กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบทุกช่อง กดconfirm


ระบบจะแสดงรายละเอียดการสมัคร ตรวจสอบชื่อ-ที่อยู่เพื่อสภาจัดส่งใบเสร็จไปให้
สถานะ "รอ" ภายหลังชำระเงินและส่งslip แจ้ง สถานะจะเปลี่ยนเป็น "ครบ" ถือว่าการ ลงทะเบียนสมบูรณ์
ระบบจะแจ้งไปทางอีเมล์ พร้อมแจ้งรหัส user name & password เพื่อใช้ในการเรียนรู้ก่อนเปิดเรียนที่
http://cpte.or.th/plearn/

เมื่อlog in เข้ามาในระบบ จะแสดงวิชาที่เปิด สามารถคลิกเข้าได้ตามวันที่ประกาศ!เปิดระบบการเรียนและทำแบบทดสอบทางออนไลน์เท่านั้น

PT Learn จะประกอบด้วย สาระการเรียนรู้ในระบบต่างๆดังนี้:


Shopping Online Physical Therapy Association of Thailand (P.T.A.T) @ 2018