แสดงรายละเอียดสินค้า

สมัครสมาชิกแรกเข้า5ปี 2,000.00 บาท เพิ่มลงตะกร้าสินค้า


รายละเอียด : สมาชิกสมาคมฯ ราย5ปี(Active Member) ได้รับการลดค่าลงทะเบียน สำหรับการประชุมต่าง ๆ ที่จัดโดยสมาคมฯ ได้รับส่วนลดค่าลงทะเบียนในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ที่สมาคมฯเป็นผู้จัด มีสิทธิได้รับประโยชน์ต่างๆที่สมาคมฯจัดให้มีขึ้นเพื่อสมาชิก เช่น สวัสดิการ และการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ
4856   ครั้ง


Shopping Online Physical Therapy Association of Thailand (P.T.A.T) @ 2018